Tanárok, szakterületek

dr. habil Fried Ilona – olasz irodalom, színház, film
dr. Nyitrai Tamás – olasz nyelvészet, mai olasz nyelv, olasz módszertan
Falvay Dávid – olasz történelem, kultúrtörténet
Köhler Ágnes – irodalom, műfordítás, fordítás-tolmácsolás
Arianna Carta, anyanyelvi lektor – olasz nyelvgyakorlat, művelődés
Mesterházy Gabriella – olasz nyelvgyakorlat és film

Tanszékünkről

A Főiskolai Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék célja az általános- és középiskolai, valamint a felnőttoktatás számára olasznyelv tanárok képzése, továbbá olyan pályákra, kulturális területekre való felkészítés, amelyekhez olasz szakos diploma szükséges. A szak oktatói fontos feladatuknak tekintik, hogy szakterületeik legújabb kutatási eredményeit felhasználva az olasz nyelv, kultúra, alkalmazott nyelvészet, módszertan korszerű ismereteit nyújtsák a hallgatók számára. A magas szintű nyelvismeret mellett a hallgatók elsajátíthatják azokat a készségeket és ismereteket, amelyek segítik eligazodásukat, továbbfejlődésüket az említett területeken. Ennek a folyamatnak igen lényeges elemei az önálló tanulás stratégiái, valamint az önálló véleményformálás képessége.

Korábbi munkatársaink között dr. Kelemenné Farkas Márta, dr. Tamás Ágnes, dr. Szénási Ferenc, dr. Hoffmann Béla, Somlai Katalin és Horváth Takács Krisztina, óraadóként Kormos Mária, dr. Faluba Kálmánné, Csuvár Erzsébet, Szokács Kinga és Majsa Kriszta nevét említhetjük.

Jelenleg a tanszék vezetője dr. habil. Fried Ilona, az oktatók dr. Nyitrai Tamás,  Falvay Dávid és Köhler Ágnes; óraadó Mesterházy Gabriella. Az olasz nyelvi lektor Arianna Carta.

A tanszék számos hazai és nemzetközi projectben (pl. Erasmus) vett és vesz jelenleg is részt, a hazai és a nemzetközi italianisztika szakembereivel rendszeresen együttműködik, gyakran keresik fel olasz oktatók, kutatók. 1994/95/99-ben és 2001-ben már szervezett nemzetközi konferenciát, és 2003-ra újabb konferenciára készül. Az oktatók rendszeres olaszországi kutatásokat végeznek, a tanszék igyekszik a diákok számára is megteremteni az olasz kultúrával való minél rendszeresebb kapcsolatot (Erasmus részképzés a firenzei és a triesti Egyetemen): bővíti az ösztöndíj lehetőségeket, valamint ezt a célt szolgálta az 1996-os és az 1998-as közös tanszéki tanulmányút is.

A Tanszék az azóta megszűnt Tanárképző Főiskolai Kar segítségével könyvtárat és videotárat hozott létre, megteremtette az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát.

A Tanszéknek kb. 60 hallgatója van. Jelenleg az olasz szak angol, francia, magyar, művelődésszervező, német, orosz, számítástechnika, történelem szakokkal párosítható.

Az olasz nyelv és irodalom szakos tanári képzés időtartama négy év. A hallgatóknak az első három évben heti 10-11 órája van, a negyedik évben szemeszterenként heti 7. A negyedik évfolyamon ehhez hozzáadódik a szaktárgyi tanítási gyakorlat és két hét külső iskolai gyakorlat.

A szakdolgozatot olasz nyelvészetből, irodalomból, történelemből, kultúrtörténetből vagy módszertanból író hallgatók természetesen olaszul fogalmazzák meg diplomamunkájukat. A pontos követelményekről a hallgatók írásban is tájékoztatást kaptak.

A négy tanév során oktatott főbb tantárgyak a következők: bevezetés az olasz nyelv tanulmányozásába (1 félév), mai olasz nyelv (4 félév), bevezetés az olasz irodalomba (2 félév), irodalmi szövegolvasás (1 félév),  olasz irodalom (4 félév), olasz történelem és kultúrtörténet (4 félév),
a mai Olaszország (3 félév), fordítás-tolmácsolás (4 félév), műfordítás (2 félév), olasz nyelv- és beszédgyakorlat (6 félév), olasz módszertan (2 félév); a fakultatív tárgyak között szerepel filmszeminárium, drámapedagógia, a tömegkommunikáció nyelve stb.

A külföldi előadók (Franca Angelini, Università la Sapienza, Roma, Franca Bosc, az Európai Közösség szakértője, Elvio Guagnini, Università di Trieste, Verina Jones, Reading University, Fulvia Airoldi Namer, Paris IV Sorbonne, Mario Verdone, stb.) elsősorban az olasz irodalomban való szakosodást segítették.